inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Artikel uit de Actief van november 2017 over Pensioen

Koopkrachtperikelen
Niet iedereen gaat er in koopkracht op vooruit, zo blijkt uit de doorrekening van de kabinetsplannen door het Nibud. Gelukkig doet ons pensioenfonds het uitstekend.

Ons pensioenfonds doet het uitstekend. Iedere maand wordt de nieuwe dekkingsgraad bekendgemaakt en die staat er de laatste maanden weer beter voor, en aanmerkelijk beter dan bij veel andere fondsen. Eind augustus bedroeg de beleidsdekkingsgraad 127%.

Als BP ABN AMRO-bestuur hebben wij periodiek overleg met het bestuur en het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. Wij laten ons dan informeren in het kader van belangenbehartiging van onze leden. Op de regiobijeenkomsten (Veldhoven, Akersloot en Assen) die dit najaar worden gehouden, komt het onderwerp ‘pensioen’ ruim aan bod. BP ABN AMRO heeft begin dit jaar zitting gehad in de voordrachtcommissie voor de benoeming van nieuwe pensioenfondsbestuurders namens de gepensioneerden. Zoals wij al eerder hebben gemeld, zijn Kees de Pee en Fred Steenwinkel benoemd voor een periode van vier jaar. Wij zijn blij dat zij namens ons in het pensionfondsbestuur zitting hebben.

Het nieuwe pensioenstelsel waar al jaren over wordt gesproken is niet alleen iets tussen werkgevers en werknemers; ook gepensioneerden hebben daar direct belang bij. Verheugend is dat onze koepelorganisatie NVOG onze belangen goed in de gaten houdt en waar nodig adequaat reageert op de politieke besluitvorming. Ook tijdens de nog lopende kabinetsformatie heeft de NVOG zich tot de onderhandelaars gericht om op te komen voor de belangen van gepensioneerden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koopkrachtontwikkeling.

In de troonrede en miljoenennota op Prinsjesdag is met geen woord gerept over pensioenen. Wel hebben we kunnen vernemen dat ieder er in koopkracht op vooruit zou gaan. Dit vraagt toch een nuancering. Volgens het Nibud, dat de plannen heeft doorgerekend, blijkt het volgende:

+ voor een echtpaar met AOW en aanvullend pensioen van b30.000 en b10.000 is het geraamde koopkrachtverlies b500 per jaar;

+ voor een alleenstaande met AOW en aanvullend pensioen van b30.000 is het geraamde koopkrachtverlies b420;

+ voor een alleenstaande met vroegpensioen van b30.000 is het geraamde koopkrachtverlies b350.

De NVOG maakt zich sterk om bij de behandeling van de plannen van een nieuw kabinet dit koopkrachtverlies (iedereen zou er toch op vooruitgaan?) onder de aandacht te brengen.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Jan Groot Koerkamp, bestuurslid Pensioen

 

 
 
bpaa-logo