inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Artikel uit de Actief van juni 2017 over Zorg

 

Nieuws van het ministerie van VWS

Twee nieuwe behandelingen in het basispakket
Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Zepatier wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed vanuit het basispakket. Gezien de hoge kosten van de nieuwe hepatitis C-geneesmiddelen adviseerde het Zorginstituut Nederland minister Schippers om voor dit geneesmiddel te gaan onderhandelen met de fabrikant over de prijs. Het onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel lager uitvallen.

Daarnaast is een nieuwe behandeling bij erfelijke borstkanker voorwaardelijk toegevoegd aan het basispakket sinds 1 januari 2017. Het betreft een behandeling met een hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie. De vergoeding van de behandeling bij erfelijke borstkanker geldt voor de duur van zes jaar. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten, krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er meer inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan.

Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket. Tot nu toe zijn op deze manier vijftien veelbelovende behandelingen toegelaten.

Extra geld voor preventie
De komende vijf jaar is bijna 22 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie.

Begin 2017 is een subsidieregeling Preventie-coalities gestart voor gemeenten en zorg-verzekeraars, die samen gericht aan de slag gaan voor risicogroepen in de wijk. Het gaat dan om groepen waarbij de kans groter is op het ontstaan of verergeren van gezondheids-problemen zoals kinderen met overgewicht, kwetsbare ouderen of mensen met een verhoogd risico op depressie. Hiervoor is bijna 14,5 miljoen beschikbaar.

Zo’n 7,5 miljoen is bestemd voor het programma Alles is Gezondheid. Binnen dit programma gaan organisaties uit de samenleving zelf aan de slag met de gezondheid van hun werknemers, mensen in de wijk, op school, hun sporters of fans door middel van een pledge (belofte), waarmee organisaties zich aan doelen verbinden. Deze maatschappelijke beweging heeft medio 2016 al 280 pledges opgeleverd. Om de groei van deze beweging te faciliteren en de impact ervan te vergroten wordt het programmabureau de komende jaren gefinancierd.

 

Peter Berkhout, bestuurslid Zorg

bron: Zilveren Kruis Achmea

 
 
bpaa-logo