inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 

Sociëteit Limburg

 

Programma 2018

Geen programma bekend.

 


Contact Limburg

E-mail: grubmil.tieteicos.[antispam].@gmail.com

Beheerder: Het bestuur bestaat uit Harry Puts, voorzitter, Henk Bröcker, penningmeester, Ton Bron, secretaris en Tine Bron bestuurslid.

Gastvrouwen en -heren:

Mevrouw Leny Mommers is de gastvrouw.

 

 
limburglogo

Nieuws Limburg

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Harry Puts, voorzitter, Henk Bröcker, penningmeester, Ton Bron, secretaris en Tine Bron bestuurslid. Leny Mommers is gastvrouw. Versterking van dit team is zeer gewenst. Wij zijn op zoek naar enthousiaste oud-collega's, die er plezier in scheppen om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en die nog goed de weg weten binnen ABN Amro Limburg. Dit laatste vragen wij in het bijzonder omdat de adressenbestanden van oud-medewerkers verre van volledig zijn en wij er naar streven om alle oud-medewerkers te kunnen bereiken.

Nieuwsbrief
Klikt u hier dan ziet u de Nieuwsbrief van januari.


Uitnodiging voor 25 april
Op woensdag 25 april a.s. is de eerstvolgende activiteit van de Sociëteit Limburg bij de Kasteeltuinen in Arcen.

Het programma ziet er als volgt uit:
- tussen 12.30 en 12.50 uur aankomst
- 13.00 uur lunch
- na de lunch gelegenheid om het park te bezichtigen
- 15.30 koffie/thee met vlaai, daarna een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje
- 17.00 uur einde bijeenkomst

Dit is de eerste activiteit waarbij een eigen bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd.
Wij hebben een programma samengesteld dat normaal € 33 per bezoeker kost en dit bieden wij u aan voor € 16,50.
Frisdrank, pilsener en huiswijn kunnen worden afgerekend tegen gereduceerd tarief met de Sociëteitsmunt ad € 1,25.
Deze munten zijn te koop op de dag zelf.

Komt u met de auto, dan zijn de parkeerkosten ad € 5 voor eigen rekening. De Kasteeltuinen zijn met het Openbaar Vervoer goed bereikbaar. Vanaf station Venlo gaat buslijn 83 naar Arcen en vanaf de halte Koestraat Arcen is het 6 minuten lopen naar de Kasteeltuinen.

Zoals u weet, willen wij carpoolen bevorderen. Als u bereid bent om oud-collega's te laten meerijden, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken.
Als u wilt meerijden met een oud-collega die bij u in de buurt woont, dan kunt u dit eveneens kenbaar maken en pogen wij u met hem/haar in contact te brengen.
We geven vooraf geen garantie dat we vervoer voor u kunnen regelen.

Hoe kunt u inschrijven?
- door beantwoording van deze e-mail en met vermelding of u zonder/met partner naar Arcen komt
- maak het inschrijfgeld (€ 16,50 resp. € 33) over op:
bankrekening NL28 ABNA 0253 9311 18 t.n.v. Stichting Sr Societeit ABN Amro
- als u bereid bent om oud-collega's mee te laten rijden, dan vermeldt u dit in de mail
- en als u wilt meerijden, dan vermeldt u dit eveneens in de e-mail

U kunt inschrijven tot uiterlijk 10 april a.s. en op deze datum dient tevens het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Sociëteit te zijn bijgeschreven.

Wij begroeten u graag bij de Kasteeltuinen van Arcen!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de ABN Amro Sociëteit Limburg

PS we hebben een eigen Facebook pagina:
https://www.facebook.com/groups/121823998305903/

 
 
 
 
bpaa-logo