inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2020

Geplaatst op 10-04-2020  -  Categorie: Nieuws

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 april 2020 is uitgesteld in verband met de coronacrisis.

Onze statuten bepalen dat de ALV voor het einde van het tweede kwartaal, voor 1 juli, gehouden moet worden.

Tijdens deze ALV moeten, zoals andere jaren, de – financiële en secretariële - jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld worden en moet door de vergadering decharge voor het financiële beleid verleend worden aan het bestuur.

De begroting moet worden goedgekeurd en vastgesteld en dat geldt ook voor de contributie voor het jaar 2021.

Tenslotte staat het aftreden van ons Bestuurslid Welzijn Willem van Reekum en de benoeming van zijn opvolger Ruud Junge op de agenda alsook de herbenoeming van Jan Groot Koerkamp als Bestuurslid Pensioen.

Als gevolg van de huidige overheidsmaatregelen die op 31 maart zijn herbevestigd (verbod op samenkomsten tot 1 juni blijft gehandhaafd) is het organiseren van een ALV vóór 1 juli niet waarschijnlijk. Overmacht verhindert ons dus om ons aan de termijn voor de ALV te houden.

Hoewel de ontwikkeling rondom Covid-19 onzeker is trachten wij ‘onze’ vaste locatie in de maand oktober een aantal dagen voor onze ALV in optie te nemen.

De termijn voor het oproepen van de ALV is – conform onze statuten - tenminste twee weken. Wij streven er altijd naar om de datum van de ALV eerder bekend te maken.

Wij houden u op de hoogte.

Peter Berkhout

Voorzitter

 


 
 
bpaa-logo