inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 

Bestuurszaken

Geplaatst op 09-04-2020  -  Categorie: Nieuws

logo-bp-aa

Bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 april hebben wij onder meer vermeld:

Benoeming Ruud Junge tot Bestuurslid Welzijn als opvolger van het aftredend Bestuurslid Welzijn Willem van Reekum.

Helaas is de datum waarop wij onze ALV kunnen houden nog ongewis.
Meer hierover elders in deze Nieuwsbrief.

Om de continuïteit van de bestuursactiviteiten te waarborgen delen wij mee dat Ruud Junge, die al enkele maanden in het bestuur naast Willem van Reekum meedraait, per 1 april de taken van laatstgenoemde zal overnemen. Willem blijft op de achtergrond formeel aan als Bestuurslid Welzijn.

Ook voor de Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO, waar Willem van Reekum voorzitter is, zal de taak door Ruud Junge moeten worden overgenomen.

Wij vertrouwen erop dat u met deze gang van zaken kunt instemmen.

 

Peter Berkhout

Voorzitter

 

 


 
 
bpaa-logo