inloggen-button

 

word-lid-button

 
 
 

Indexatie Pensioen

Geplaatst op 30-04-2019  -  Categorie: Nieuws

VOLLEDIGE INDEXATIE VAN ALLE PENSIOENEN

 

Volledige indexatie van alle pensioenen

De pensioenen zijn per 1 april 2019 met 2,2% verhoogd. De prijzen gingen van januari 2018 tot januari 2019 met 2,2% omhoog. Dat betekent dat de pensioenen van iedereen volledig meegroeien met de stijging van de prijzen in 2018. Met iedereen bedoelen we deelnemers die pensioen opbouwen, pensioen opbouwden of pensioen krijgen van ABN AMRO Pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft geen indexatieachterstand.

 

Het bestuur beslist over de indexatie

Het pensioenfonds probeert de pensioenen waardevast te houden. Daarom bekijkt het bestuur elk jaar of er ruimte is om de pensioenen per 1 april te indexeren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Het indexatiebesluit is gebaseerd op de indexatierichtlijn. Het bestuur heeft vastgesteld dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren.

De komende jaren verwacht het pensioenfonds de pensioenen tenminste gedeeltelijk te indexeren.

Het bestuur heeft richtlijnen vastgesteld voor het toekennen van indexatie. Voor het bepalen van de prijsstijgingen kijkt het bestuur naar de consumentenprijsindex (Alle Huishoudens) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bepalen van de hoogte van de eventuele indexatie kijkt het bestuur o.a. naar de beleidsdekkingsgraad en de toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad per eind december van het jaar ervoor.

Volgens de indexatierichtlijn is er ruimte voor indexatie als de beleidsdekkingsgraad per eind december hoger is dan 110%. Er is ruimte voor volledige indexatie als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad van 123%. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken als de situatie dat toelaat. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is 129%. Er is dus ruimte voor volledige indexatie.

Bron: ABN AMRO Pensioenfonds

 


 
 
bpaa-logo