inloggen-button

 

word-lid-button

 
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

NVOG nieuws

De NVOG is de landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Bij de vereniging zijn ruim 90 organisaties aangesloten met meer dan 140.000 leden, die de belangen van meer dan 2 miljoen ouderen met aanvullend pensioen behartigen.

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid

NVOG heeft samen met KNVG de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid ontwikkeld. Een actie gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Sinds de overheveling van de overheidstaken in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en een taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren goed mee kunnen doen.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als uw belangenbehartiger zullen KNVG en NVOG via de griffier van de gemeenteraad de fractievoorzitters van alle (huidige) lokale partijen benaderen met een wensenlijst en een checklist seniorvriendelijk gemeentebeleid. De checklist richt zich op thema’s als wonen, zorg en preventie, mobiliteit en communicatie. De wensenlijst en de checklist zijn bedoeld om lokale partijen richting te geven bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Ook u kunt uw steentje bijdragen. U kunt op persoonlijke titel de lokale politieke partijen, ook die partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten, benaderen. Een voorbeeldbrief met de wensenlijst voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid voegen wij bij. U kunt deze brief via de mail (of per post) versturen.

Voor een lijst met mailadressen van lokale politieke partijen verwijzen wij naar de website van Metapos: https://home.kpn.nl/pagklein/gemprov.html

Door op de naam van uw gemeente te klikken wordt u doorgeleid naar de gemeentelijke website. Hier vindt u alle relevante informatie (waaronder e-mailadressen) over raadsleden en fractievoorzitters per gemeente. Een andere optie om de informatie te achterhalen is: http://www.overheidinnederland.nl

U en uw leeftijdgenoten hebben er belang bij dat de wensenlijst nadrukkelijk onder de aandacht van de lokale politici worden gebracht. Wij bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan. Zie ook Nieuwsbrief nr. 35.


 

 

+ voor de voorbeeldbrief individueel klik hier

+ voor de bijbehorende checklist klik hier

 

Frequent verschijnt een Nieuwsbrief die wij voor u op "onze" website plaatsen.

+ Klik hier voor Nieuwsbrief nr 9

+ klik hier voor Nieuwsbrief nr. 8

+ klik hier voor de website van de NVOG


Ook interessant is de Nieuwsbrief AVI waarvan we het laatste exemplaar hieronder plaatsen.

+ Klik hier voor de AVI Nieuwsbrief

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
 
 
bpaa-logo