inloggen-button

 

word-lid-button

 
 
 

NVOG nieuws

Wat is NVOG?

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van 43 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 76 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen.

Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden o.a. bij ministeries, politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer, SER en andere relevante organisaties voor overleg, onderzoek, meningsvorming, beïnvloeding en (politieke!) besluiten.

 

NVOG heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn:

  • Pensioenen,
  • Zorg, Welzijn & Wonen en Mobiliteit (ZWWM) en
  • Inkomen en Koopkracht en AOW.

 

Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

 

Belangrijke voordelen van de NVOG zijn:

  • collectieve belangenbehartiging op, voor ouderen, relevante thema's als AOW, pensioenen, koopkracht, zorg en welzijn, in een breed samenwerkingsverband van ouderenorganisaties (meer getalsmacht!);
  • netwerken en kennisuitwisseling met vergelijkbare verenigingen in platformverband;
  • kennisvergroting door deelname aan cursussen, en gebruikmaken van het deskundigennetwerk en informatievoorziening vanuit NVOG;

 

De BP AA is als vereniging, die (o.a.) belangenbehartiging voor hun leden als doel hebben lid van de NVOG.

 

Klik hier om rechtstreeks naar de website van de NVOG te gaan.

 

Nieuwsbrief

NVOG brengt een nieuwsbrief uit, die wordt verspreid onder lidorganisaties (deels als bron ook te gebruiken voor eigen publicaties) en vrijwilligers uit commissies en werkgroepen. Hierin staat de meest actuele informatie over wat speelt binnen en buiten NVOG, de activiteiten die worden ondernomen en mededelingen. Daarnaast wordt wekelijks een algemene nieuwsbrief gepubliceerd. 

Deze nieuwsbrief en de exemplaren die eerder verschenen zijn treft u aan op:

https://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbrief/aanmelden

 

 

 
 
 
bpaa-logo