inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Pensioenreglement gewijzigd

Medio 2015 is het pensioenreglement aangepast. Het aangepaste pensioenreglement is toegankelijker gemaakt door het in vraag & antwoordvorm en eenvoudigere taal op te stellen.

Onderdeel van het nieuwe pensioenreglement zijn het nieuwe indexatiebeleid en nieuwe verlagingsbeleid. De nieuwe beleidsrichtlijnen zijn een gevolg van het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Het nFTK bevat de wettelijke regels die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de berekening van hun financiële positie. Die wettelijke regels bepalen o.a. hoe pensioenfondsen moeten omgaan met tekorten en wanneer er indexatie verleend mag worden. Met de nieuwe regels wil men bereiken dat:

  1. Pensioenen minder gevoelig zijn voor grote schokken op de financiële markten.
  2. Risico’s en rendementen eerlijker worden verdeeld over generaties.


Per 1 januari 2016 zijn enkele bedragen die in het reglement genoemd worden, alsook de factoren in bijlage 1 en 2 aangepast.

De tekst van het reglement vindt u onder deze link

 

 

 

 
 
bpaa-logo