inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

Pensioenreglement gewijzigd

 

regelment-pixa-agreement-business-businessman-48195-smallPensioenreglement

De pensioenregeling is een CDC-regeling. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (oftewel: collectieve beschikbare premieregeling). Bij een CDC-regeling staat de jaarlijkse premie vast. De pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de indexaties staan niet vast.

De CDC-pensioenregeling werkt als volgt:

  • De werkgevers (ABN AMRO Bank en de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen) betalen jaarlijks een premie aan het pensioenfonds. Deze premie is gebaseerd op een vaste rekenmethode. De werkgever betaalt nooit meer dan de overeengekomen maximale pensioenpremie.
  • Het pensioenfonds belegt de ontvangen premie. Het doel is om rendement te behalen. Dit is nodig om uw pensioen te kunnen uitkeren en ook om het te kunnen aanpassen aan toekomstige prijsstijgingen. Deze aanpassing noemen we indexatie.
  • Als de rendementen tegenvallen zijn de gevolgen dat u minder of zelfs geen indexatie krijgt. In het uiterste geval kan uw pensioen worden verlaagd.

De tekst van het reglement vindt u onder deze link