inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 

Vertegenwoordiging gepensioneerden in het ABN AMRO Pensioenfonds

In het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van het ABN AMRO Pensioenfonds hebben de volgende gepensioneerden zitting:

 

Gepensioneerde vertegenwoordigers

in het Bestuur zijn:

 

Kees de Pee, herbenoemd in 2017 (tweede termijn),

  • lid bestuurscommissie vermogensbeheer en balans management
  • voorzitter bestuurscommissie financiën en pensioenbeheer

Fred Steenwinkel, benoemd in 2017 (eerste termijn),

  • voorzitter bestuurscommissie communicatie
  • lid bestuurscommissie juridische zaken

Beiden zijn aftredend in 2021.


 

Gepensioneerde vertegenwoordigers

in het Verantwoordingsorgaan zijn:

 

Mieke Boersma (voorzitter)
Alexander van der Garden
Philip Meijer
Miranda Mion
Carla Perik

Allen zijn gekozen in 2017 voor een periode van 4 jaar.