inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

Deze brochure is geschreven voor mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). En voor hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers.

Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure beter begrijpt welke hulpmiddelen u vanuit de Wlz kunt krijgen. In oficiële taal heet dit dat u er aanspraak op kunt maken.

We geven ook voorbeelden van verschillende praktijksituaties.

lees verder