inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

                                   Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO

 

Het bestuur van Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO bestaat uit:

  • Voorzitter:           Jan van 't Hoog

         e-mailadres:           jan.van.t.hoog@bpaanet.nl

  • Secretaris:          Peter Berkhout

        e-mailadres:            peter.berkhout@bpaanet.nl

  • Penningmeester:  Paula Fruytier

      e-mailadres:        paula.fruytier@bpaanet.nl

 Voor vragen en nadere informatie mail naar: info.sss.aa@bpaanet.nl