inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 

                                                                                                                                

 

Inschrijfformulier

Velden met een * moeten worden ingevuld.

Woont u in het buitenland? Neem dan per e-mail contact op met het secretariaat: info@bpabnamro.nl.

Algemeen

 

Adres

 

Contact

 

Lidmaatschap

Ik machtig hierbij BP ABN AMRO tot wederopzegging de contributie per jaar ten laste te brengen van mijn:

 

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, onze bijeenkomsten en activiteiten. Met dit formulier vragen wij – zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons verplicht – u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

Bij aanmelding krijgt u ons verenigingsblad "Actief" automatisch per post toegestuurd. Wilt u  meewerken aan een beter milieu en minder papier gebruiken? Dan kunt u ook kiezen om dit blad digitaal te lezen. klik daarvoor het veldje  "Magazine Actief" digitaal aan.

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

 

Alleen invullen indien gewenst


mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank