inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
privacy-pixa-regulation-3246979-640
 

Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om onze vereniging te kunnen organiseren, gebruiken wij bepaalde gegevens van u. Dit zijn persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw adres en uw bankrekeningnummer. Deze gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren (in één woord: verwerken) we.

 

We vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. We houden ons hierbij aan de Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van:

 • De leden van de vereniging
 • De bezoekers van de sociëteitsvestigingen van de Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO

 

De gegevens krijgen we van u bij uw aanmelding als lid en als bezoeker van een sociëteitsvestiging. En we verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons heeft, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U belt ons
 • U stuurt ons een e-mail
 • U bezoekt een evenement van ons

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Of u nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens om:

 • De leden- en financiële administratie van de vereniging goed uit te voeren, zoals: 
 • u te informeren over de verenigingszaken en –activiteiten, onder anderen door ons magazine Actief en onze digitale Nieuwsbrief
 • de contributie te innen
 • De vereniging goed te kunnen besturen
 • Contact te houden met uitbestedingspartners en andere betrokken partijen zoals het bureau van de Personeelsvereniging van de ABN AMRO dat ons ondersteunt bij de leden- en financiële administratie en ons secretariële ondersteuning biedt en DISPI die de software voor onze administraties levert en beheert.

 

Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben?

 

U kunt ons vragen welke gegevens we van u hebben. Wij sturen u dan een overzicht van die gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken?

U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld voor het mailen van de Nieuwsbrief. We hebben uw gegevens natuurlijk wel nodig om u te informeren over bijvoorbeeld onze verenigingsactiviteiten en het innen van de contributie.

Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken voor het versturen van de Nieuwsbrief of ons magazine Actief? Of wilt u niet dat wij uw gegevens anderszins gebruiken? Stuur ons een brief of mail. Dan zorgen wij daarvoor.  

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO maakt gebruik van externe partijen, waarbij een aantal partijen uw gegevens ontvangt. Deze partijen zijn:

·         Het bureau van de Personeelsvereniging ABN AMRO

·         Onze certificerend accountant

·         De softwareleverancier van ons leden- en financiële   administratiesysteem, DISPI

·         Het ABN AMRO Pensioenfonds indien noodzakelijk ter
          voorkoming van onnodige mailings. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor dat doel. Wij houden ons hierbij aan de wet. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Langer bewaren van de gegevens mag alleen als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Wat zijn Cookies en wat doen wij er mee?

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Een cookie is een klein hulpbestand dat bij bijvoorbeeld bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen hiermee onze website beter laten werken.

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle (cookie) informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Links naar andere websites

Op onze website staan (als service) een aantal links naar websites of e-mailadressen van organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die andere organisatie partner geopend. Zodra u op de website van een van die organisaties bent, is het privacy beleid van die organisatie van toepassing.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons goed beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of derden buiten de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO worden bekeken.
Wij hebben beleid en processen ontwikkeld om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken en te bewaren voor zover dat nodig is. Wij verwerken geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Mail naar: ofni.[antispam].@bpabnamro.nl

Wijzigingen

De Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 12 september 2023.