inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 
 

OVER BP ABN AMRO 

Op het moment dat je je werkzame periode bij de Bank afsluit – of dat nu is omdat je met pensioen gaat of omdat je de Bank vóór je pensioendatum verlaat al dan niet met een regeling - stap je letterlijk en figuurlijk een drempel over en valt de bankdeur achter je in het slot. Je bent geen actieve ABN AMRO medewerker meer, maar een postactieve ABN AMRO medewerker geworden! 

Wil je toch in contact blijven met de Bank en je oud collega’s en wil je dat je belangen als postactieve ABN AMRO medewerker worden behartigd, dan zijn dat redenen om je aan te sluiten bij de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BP ABN AMRO).

Welkom bij onze vereniging zijn uiteraard ook de medewerkers van de banken die ABN AMRO in de loop der jaren heeft overgenomen.

Ook voor nabestaanden van (oud-)werknemers kan het behartigen van hun belangen en het aanhouden of hernieuwen van contacten met oud-ABN AMRO-ers redenen zijn om zich aan te sluiten bij de vereniging.

Wat is de BP ABN AMRO?

De BP ABN AMRO vertegenwoordigt ongeveer 9.000 pensioengerechtigden én oud-medewerkers van ABN AMRO en haar rechtsvoorgangers. De BP ABN AMRO fungeert als intermediair tussen haar leden en de bank. De bank communiceert uitsluitend met oud-medewerkers als zij lid zijn van de BP ABN AMRO, waar het gaat om uitnodigingen voor de Ambassadeursdagen en versturen een attentie bij bepaalde gelegenheden.

Wie kunnen lid worden van de BP ABN AMRO?

 • Alle oud-werknemers die een pensioenuitkering krijgen van het ABN AMRO Pensioenfonds;
 • Alle oud-werknemers die pensioen hebben opgebouwd bij het ABN AMRO Pensioenfonds en dat pensioen niet hebben overgedragen naar een ander pensioenfonds, de zogenaamde slapers;
 • Alle nabestaanden van oud-werknemers die een pensioenuitkering ontvangen van het ABN AMRO Pensioenfonds.

Er moet dus een relatie bestaan met het ABN AMRO Pensioenfonds.

Wie kunnen donateur worden van de BP ABN AMRO?

Wie geen relatie meer heeft met het ABN AMRO Pensioenfonds, maar wel betrokken wil zijn bij de vereniging kan donateur worden. Een donateur heeft alle rechten die leden ook hebben, met uitzondering van het stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Wat doet de BP ABN AMRO?

De BP ABN AMRO behartigt de collectieve belangen van postactieven op vier deelgebieden:

PENSIOEN

ZORG

WELZIJN

BANK

De BP ABN AMRO behartigt de belangen van postactieven:

 • Als gesprekspartner bij ABN AMRO Pensioenfonds;
 • Als bestuurslid in het bestuur van de Stichting ABN AMRO ZilverSchild. Deze Stichting onderhandelt met Zilveren Kruis over de collectieve ziektekostenverzekeringen voor oud-ABN AMRO-medewerkers. Deze verzekering kun je met korting afsluiten;
 • Als bestuurslid van de aan de BP ABN AMRO gelieerde Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO;
 • Bij ABN AMRO, bijvoorbeeld bij de dienstverlening aan senioren, bij HR en Reward bij de samenstelling van de Postactievengids en bij de afdeling Communicatie;
 • Als lid van de Koepel Gepensioneerden (voorheen NVOG en KNVG), de belangenvereniging van ouderen bij overheid en politiek.

De BP ABN AMRO organiseert bijeenkomsten:

 • Eén keer per jaar een Algemene ledenvergadering waarin we het bestuursbeleid en huishoudelijke zaken bespreken;
 • Zes regiobijeenkomsten per twee jaar: elk jaar drie bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten bespreken we verenigingszaken en geven we presentaties over actuele ontwikkelingen op onze aandachtsgebieden;
 • Elke maand bijeenkomsten van Sociëteitsvestigingen van de aan ons gelieerde Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO, in 15 plaatsen verspreid over het land.

Alle bijeenkomsten hebben een hoog reünie gehalte waar oud-collega’s elkaar ontmoeten.

Communicatie

De BP ABN AMRO communiceert met en geeft informatie aan haar leden door publicaties op de website, via de digitale nieuwsbrief, het magazine Actief en op de Facebookpagina.

Ambassadeursdagen

Alleen als lid van de BP ABN AMRO kun je deelnemen aan één van de vier, door ABN AMRO georganiseerde, regionaal/landelijke Ambassadeursdagen. Een bestuurslid van de bank praat je dan bij over actuele zaken rondom de bank.

Lidmaatschap

Voor € 25,-- per jaar ben je al lid van de vereniging en houd je bovendien contact met oud-collega’s

Samen komen we op voor de belangen van postactieven van de ABN AMRO. Samen staan we sterk.

De bijdrage voor een donateur is gelijk aan de contributie.

Ben je nog geen lid, meld je dan aan door het inschrijfformulier op deze website in te vullen, klik hier voor het inschrijfformulier. 

*De contributie wordt jaarlijks geïnd in de maand januari via een incassomachtiging

Historie

Heb je belangstelling voor de veelbewogen historie van de vereniging? Voor een overzicht klik hier.

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan vóór 1 december van elk jaar per e-mail,

te richten aan het secretariaat van de BP ABN AMRO: ofni.[antispam].@bpabnamro.nl.