inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

De grote pensioenhervorming

Onderstaande artikelen van Rabobank geven een helder overzicht van wat er allemaal gebeurt in Pensioenland met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel; zo zie je maar weer dat het soms loont te lenen en te leren van een concullega bank.

Piet Kappen

voorzitter BP ABN AMRO

 

De grote pensioenhervorming – een beknopte uitleg van
het nieuwe contract 

 

Na jaren voorbereiding, onderhandeling en discussie is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd
door de Tweede en Eerste Kamer. Maar wat verandert er nu precies, en wanneer?
We bespreken de grote pensioenhervorming in drie etappes. In dit eerste artikel bespreken we hoe het werknemerspensioen eruit gaat zien ná de hervorming. Pensioenfondsen hebben tot 2028 om deze wijzigingen door te voeren.  

lees hier het eerste artikel 

 

De grote pensioenhervorming – een beknopte uitleg van
de transitie

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Hoe ziet de overgang van het oude naar het nieuwe systeem eruit?
Dit artikel over de transitie is het tweede – en meest uitgebreide - artikel in een drieluik over de pensioenhervorming. 

lees hier het tweede artikel

 

De grote pensioenhervorming – van AOW tot zzp

De Wet Toekomst Pensioenen volgt uit het Pensioenakkoord van 2019. Dit akkoord omvat – naast de hervorming van het pensioenstelsel voor werknemers – een flink aantal andere maatregelen, waarvan
een deel snel ingaat of zelfs al is ingegaan. Zo stijgt de AOW-leeftijd minder snel, en komen er ruimere mogelijkheden voor vroegpensioen, deeltijdpensioen en extra pensioensparen.

lees hier het derde deel

 

 

Keuze contract sociale partners
Voorkeur werkgever

Flexibele premieregeling: opbouwfase

lees verder

 

SPR opbouwfase 1

• Voldoende premie om ambitie met grote mate van zekerheid     waar te kunnen maken.
• Een collectief vermogen voor deelnemers en    gepensioneerden.
• Leeftijdsafhankelijke toedeling van beschermingsrendement   en overrendement.
• Tot aan afbouw naar uitkeringsfase maximaal in zakelijk    waarden (onderzoek of opheffen leenrestrictie nodig is)

lees verder