inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

 

22 januari 2024 Klankbordgroep pensioen van start.

Maandag 22 januari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de leden van de klankbordgroep pensioen met het bestuur van de BP AA.

klankbordgroep

Na een rondje kennismaken hebben we gesproken over de rol van de klankbordgroep, te weten het geven van input aan het bestuur voor de invulling van het hoorrecht dat de vereniging heeft voorafgaande aan de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

lees verder

 

22 januari 2024 Nieuwe pensioenregeling: ABN AMRO en de vakbonden hebben de keuze gemaakt

 

De Wet toekomst pensioenen bepaalt dat werkgevers en vakbonden afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling.

Medio januari kreeg het bestuur van de BP AA bericht van de bank dat bank en vakbonden na lang onderhandelen tot een keuze zijn gekomen voor die nieuwe regeling. Vanuit de vakbonden werd sterk aangedrongen op de solidaire premieregeling, de inzet van de bank was de flexibele premieregeling. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling.

lees  verder

 

Stand van zaken nieuwe pensioenregeling

  1. De sociale partners (ABN AMRO (werkgever) en de vakbonden) beslissen over de inrichting van de nieuwe pensioenregeling bij ABN AMRO (de bank) in het kader van het Nieuw Pensioen Stelsel (NPS).

2. Belangenvereniging BP ABN AMRO (BP AA) voldoet aan de voorwaarden voor het hoorrecht. De vereniging heeft begin 2023 kenbaar gemaakt, er gebruik van te zullen maken. Het hoorrecht houdt in, dat BP AA commentaar kan leveren op de overgang (transitie) naar de nieuwe pensioenregeling. 

lees verder

 

                         Position Paper

Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO

Doel en status

Teneinde een tijdige vruchtbare en inhoudelijke gedachtewisseling over de door sociale partners te maken keuzes in het kader van de mogelijke overgang naar een nieuwe pensioenregeling te faciliteren als ook om zo veel als mogelijk al vooraf duidelijk te maken welke elementen daarbij in het bijzonder voor pensioengerechtigden van belang zijn, zijn in dit ‘position paper’ de belangrijkste ijkpunten onderstaand weergegeven.

lees verder

 

 

OPLEGGER

                       Position Paper

Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO

De pensioengerechtigde deelnemers aan de pensioenregeling van het ABN-AMRO Pensioenfonds hebben de volgende doelstellingen:

Doelstelling:

  1. Koopkracht na invaren tenminste gelijk aan de huidige regeling
  2. Koopkracht ambitie om tenminste de inflatie bij te houden
  3. Stabiel pensioen
  4. Geen compensatie doorsneepremie uit het vermogen

Instrumenten:

  1. Solidair of Flexibel stelsel
  2. Regeling doorbeleggen na pensionering

Toelichting:

  1. de keuze tussen Solidair en Flexibel is lastig, omdat dit nog container begrippen zijn. Pas na invulling van die stelsels, is meer zicht op welke stelsel het meest bijdraagt aan de doelstellingen

lees verder