inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 

Tweede Algemene Ledenvergadering

Tweede Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Tweede Algemene Ledenvergadering van Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO die gehouden zal worden op dinsdag 16 mei 2023, in Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (kruising A1 en A 27). Welkom vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

 

U kunt zich tot 1 mei a.s. aanmelden:

 

Aanmelden via de website verdient de voorkeur.

Hiervoor moet u wel eerst inloggen.

 

De Tweede Algemene Ledenvergadering is noodzakelijk, omdat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2023 het vereiste quorum van 10% van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd was om een stemming over een statutenwijziging mogelijk te maken.

Op grond van artikel 21 lid 4 van onze statuten is, niet eerder dan zes en niet later dan tien weken na de eerste vergadering een volgende Algemene Ledenvergadering noodzakelijk, in welke tweede vergadering een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden doch met ten minste een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De tekst van onze statuten staat uiterlijk op 1 mei op onze website, onder het kopje ‘Wie zijn wij’ en ‘Statuten en Huishoudelijk reglement’.

 

 

 

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank