inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

Pensioen

Vervolg Wet toekomst pensioenen, de stand van zaken.

Er komt voorlopig geen einde aan het debat over de nieuwe wet ‘Wet toekomst pensioenen’ (Wtp). De stemming hierover raakt daardoor verder uit zicht.

De Tweede Kamer stemde dinsdag 15 november 2022 in met een voorstel van het CDA om de komende weken, zodra er ruimte is op de parlementaire agenda, de Wtp per wetsartikel te behandelen.

Het was Kamerlid Pieter Omtzigt die het idee al meermaals opperde. Volgens hem heeft de 'grootste pensioenhervorming ooit’ zoveel voeten in de aarde dat de parlementaire behandeling niet zorgvuldig genoeg kan. De regeringspartijen zagen echter lange tijd niets in zijn suggestie.

Dit veranderde toen oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vorige week Omtzigts idee omarmden. Die twee partijen zijn noodzakelijk om het wetsvoorstel later ook in de Eerste Kamer aangenomen te kunnen krijgen. De coalitie stelde de artikelsgewijze behandeling nu zelf voor, bij monde van CDA-Kamerlid Hilde Palland. Dat voorstel kreeg een grote meerderheid.

Daarmee wordt de wetsbehandeling verder opgerekt. De Tweede Kamer besteedde tot op heden al twee schriftelijke rondes, twee hoorzittingen, vijf dagen wetgevingsoverleg en twee lange dagen in de 'grote', plenaire zaal aan het wetsvoorstel. Daar komt nu nog zeker één of meerdere dagen bij.

Gevolg is dat de stemming in de Tweede Kamer over de Wtp verder naar achteren schuift. Minister Carola Schouten verschoof de ingangsdatum van de wet eerder al van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023, zodat het parlement meer tijd zou krijgen voor de behandeling. Sociale partners en pensioenfederatie lieten bovendien weten dat ze ondanks het uitstel genoeg tijd denken te hebben om uiterlijk in 2027 over te gaan op het nieuwe stelsel.

Tegenstanders van de Wtp, PVV en SP voorop, hopen dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Zij vinden dat het kabinet het wetsvoorstel helemaal niet in stemming zou moeten brengen. Maar vooralsnog lijkt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer positief tegenover de nieuwe pensioenwet te staan.

PvdA en GroenLinks lieten vorige week ook nog weten niet te willen stemmen voordat het langverwachte rapport van de zogeheten Commissie Parameters komt. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke experts, brengt op 30 november 2022 advies uit over wettelijke maatstaven die in de pensioenwet zijn opgenomen. Op basis van die gegevens kunnen nieuwe berekeningen worden gemaakt over hoe het invaren in het nieuwe stelsel voor pensioendeelnemers uitpakt.

De komende weken zullen we ongetwijfeld meer horen over de verdere behandeling van de Wtp. We houden u op de hoogte.

Jan Groot Koerkamp, bestuurslid Pensioen

 

Lees meer over pensioen door links in het menu een onderdeel te kiezen.

afbeelding-bp-abn-amro2

 

Wat wilt u weten over uw pensioen?

Of over het pensioenfonds?

lees meer

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor ABN AMRO 

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Dat zal ook voor (oud) medewerkers en gepensioneerden van ABN AMRO Bank gevolgen hebben. Het wordt anders, dat is zeker. Maar hoe precies, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Een wetsvoorstel wordt na de zomer verwacht. Uiterlijk 1 januari 2026 zouden we over moeten stappen naar het nieuwe stelsel. Eén van de uitgangspunten voor een nieuwe regeling zal zijn dat de overgang voor alle betrokkenen evenwichtig is. Een ander uitgangspunt is een zo optimaal mogelijke nieuwe pensioenregeling.

lees meer

Pensioenakkoord 

Door de instemming van de FNV op 4 juli 2020, hebben het kabinet en sociale partners definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van het gesloten pensioenakkoord van 5 juni 2019.

lees meer

29-11-2020 Voortgang Pensioenakkoord
lees meer 

29-11-2020 Pensioenakkoord ……vervolg
lees meer

8-11-2020 Pensioenakkoord….vervolg
lees meer

10-01-2021 Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

lees meer

15-07-2021 Zomerse update van het pensioenfonds

lees meer