inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 
Zoeken

Regiobijeenkomsten 2020

Datum: 13 juli 2020  -  Categorie: Nieuws

Regiobijeenkomsten 2020 Elk jaar organiseert de BP AA regiobijeenkomsten voor drie van de zes regio’s van de vereniging. Voor oktober van dit jaar staan de bijeenkomsten gepland voor Apeldoorn, Ridderkerk en Amsterdam. Op deze bijeenkomsten informeren wij de leden over actuele onderwerpen op onze aandachtsgebieden. Bovendien zijn deze bijeenkomsten een goede gelegenheid om oude bekenden weer ...

Ambassadeursdagen geannuleerd

Datum: 23 juni 2020  -  Categorie: Nieuws

Gezien de blijvende ontwikkelingen rondom het coronavirus, de beperkingen om samen te komen en het mogelijke besmettingsrisico tijdens grote bijeenkomsten hebben wij besloten de Ambassadeursdagen voor 2020 helemaal te annuleren. Hierover hebben wij de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO geïnformeerd. We betreuren het enorm dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar voor ons staat nog s...


Wat is uw mening? Breng uw stem uit!

Datum: 18 juni 2020  -  Categorie: Nieuws

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering die voor 1 april gepland stond, uitgesteld. Het kan zijn dat in het najaar de maatregelen zodanig versoepeld zijn dat wij – met alle voorzorgsmaatregelen die het RIVM voorschrijft – onze Algemene Ledenvergadering alsnog in november zouden kunnen organiseren. Vindt u dat verantwoord?   Ja/nee.   Zo ja, bent u dan van plan om de ver...

Seniorenlijn

Datum: 21 april 2020  -  Categorie: Nieuws

de Seniorenlijn. Voor veel groepen in onze samenleving is deelname aan alledaags financieel verkeer helemaal niet zo vanzelfsprekend. Vaak zijn dat senioren, die digitaal minder zelfredzaam zijn en daarom relatief vaak het bankkantoor bezoeken. lees meer    


Algemene Ledenvergadering 2020

Datum: 10 april 2020  -  Categorie: Nieuws

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 april 2020 is uitgesteld in verband met de coronacrisis. Onze statuten bepalen dat de ALV voor het einde van het tweede kwartaal, voor 1 juli, gehouden moet worden. Tijdens deze ALV moeten, zoals andere jaren, de – financiële en secretariële - jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld worden en moet door de vergadering decharge voor het financiële beleid ...

Bestuurszaken

Datum: 09 april 2020  -  Categorie: Nieuws

Bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 april hebben wij onder meer vermeld:Benoeming Ruud Junge tot Bestuurslid Welzijn als opvolger van het aftredend Bestuurslid Welzijn Willem van Reekum. Helaas is de datum waarop wij onze ALV kunnen houden nog ongewis.Meer hierover elders in deze Nieuwsbrief. Om de continuïteit van de bestuursactiviteiten te waarborgen delen wij ...


Sociëteitsvestigingen

Datum: 11 maart 2020  -  Categorie: Nieuws

Alle activiteiten van de Sociëteitsvestigingen tot en met half april komen te vervallen. Raadpleeg voor activiteiten daarna uw bestuur .

Coronavirus COVID-19

Datum: 07 maart 2020  -  Categorie: Nieuws

Nieuw onder Zorg/Zorg: Veelgestelde vragen over het Coronavirus COVID-19 en gezondheid   
 
bpaa-logo