inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Postactievengids

De Postactievengids is bestemd voor vroegere medewerkers van ABN AMRO Bank N.V. die recht hebben op de personeelscondities van ABN AMRO. In deze gids leest u welke personeelscondities op u van toepassing kunnen zijn. Let wel: u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze condities. Welke die voorwaarden zijn leest u op pagina 3 van de gids. In de nieuwe versie van de Postactievengids zijn op pagina 12 de wijzigingen in de personeelscondities voor de schadeverzekeringen opgenomen.

 

De Bank heeft ons geïnformeerd over het stopzetten van de personeelskorting op schadeverzekeringen.

De bank geeft aan dat het geven van extra korting aan medewerkers niet meer past in de huidige tijd en de maatschappelijke discussie hierover.

De visie van de bank is dat de korting die (oud)medewerkers krijgen in lijn moet zijn met de arrangementen voor klanten.

De bank heeft de BP ABN AMRO hierover gehoord. De vereniging heeft geen mogelijkheden om het inperken van de personeelscondities te voorkomen.

Uiteraard hebben wij aangegeven de stopzetting te betreuren


Klik HIER om de Postactievengids van augustus 2018 te openen

               

 
 
bpaa-logo