Kies lettergrootte =>

       
 
 
 

 

inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

Kijk naar onze Aanbiedingen met daarin diverse exclusieve activiteiten

 
 

Nieuws

Regiobijeenkomsten 2020

Regiobijeenkomsten 2020 Elk jaar organiseert de BP AA regiobijeenkomsten voor drie van de zes regio’s van de vereniging. Voor oktober van dit jaar staan de bijeenkomsten gepland voor Apeldoorn, Ridderkerk en Amsterda...

Ambassadeursdagen geannuleerd

Gezien de blijvende ontwikkelingen rondom het coronavirus, de beperkingen om samen te komen en het mogelijke besmettingsrisico tijdens grote bijeenkomsten hebben wij besloten de Ambassadeursdagen voor 2020 helemaal te...

Wat is uw mening? Breng uw stem uit!

Als gevolg van de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering die voor 1 april gepland stond, uitgesteld. Het kan zijn dat in het najaar de maatregelen zodanig versoepeld zijn dat wij – met alle voorzorgsmaatregelen ...

Seniorenlijn

de Seniorenlijn. Voor veel groepen in onze samenleving is deelname aan alledaags financieel verkeer helemaal niet zo vanzelfsprekend. Vaak zijn dat senioren, die digitaal minder zelfredzaam zijn en daarom relatief va...

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 april 2020 is uitgesteld in verband met de coronacrisis. Onze statuten bepalen dat de ALV voor het einde van het tweede kwartaal, voor 1 juli, gehouden moet worden. Tijdens d...

Bestuurszaken

Bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 april hebben wij onder meer vermeld:Benoeming Ruud Junge tot Bestuurslid Welzijn als opvolger van het aftredend Bestuurslid Welzijn Willem van Reekum. ...

Sociëteitsvestigingen

Alle activiteiten van de Sociëteitsvestigingen tot en met half april komen te vervallen. Raadpleeg voor activiteiten daarna uw bestuur .

Coronavirus COVID-19

Nieuw onder Zorg/Zorg: Veelgestelde vragen over het Coronavirus COVID-19 en gezondheid  

 
 
 
 
bpaa-logo